ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)


...

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


หัวข้อ
Download

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง